برنامه های ویژه عید

۳/۵/۱۳۹۳

عید آمده:
به مناسبت عید، تلویزیون طلوع چهارمین فصل "عید آمده" که یک برنامه خاص تفریحی و ویژه برای عید ساخته شده پیشکش میکند.
با ما باشید و یک برنامه جالب با موضوعات ویژه کمیدین افغانی، ابراهیم عابد را ببینید.

کنسرت های هلال عید:
به مناسبت عید تلویزیون طلوع سه کنسرت عیدی را به نشر خواهد رساند.
کنسرت اولی از اواز خوان شناخته شده کشور وحید قاسمی میباشد که برای بار نخست از تلویزیون طلوع نشر خواهد شد.
کنسرت دومی از داوران فصل دوم برنامه اواز افغانستان، عبید جوینده، فرشته سما، نذیر خارا و قیس الفت خواهد بود.
کنسرت سومی نمایشی از برنامه جوایز موسیقی کشور تاجکستان "جیلو" خواهد بود که این برنامه از هنرمندان مشهور هر دو کشور افغانستان و تاجکستان تشکیل گردیده و شامل، فرهاد دریا، صدیق شباب، صدرالدین و مهیره طاهری میباشد. در این برنامه، جشن اهداء جوایز برای بهترین هنرمندان از طرف برنامه جوایز "جیلو" در نظر گرفته شده است.

زیر چتر عید:
فصل هشتم برنامه زیر چتر عید با میزبانی دو گوینده مشهور افغانستان مجیب عارض و مصطفی عزیزیار و همچنان قسیم ابراهیمی با موسیقی، سرگرمی، موضوعات تفریحی و کمیدی عید را تجلیل خواهد کرد