قاب گفتگو

این برنامه، میزگرد پنج نفره را به نمایش میگذارد که آنها در ارتباط با آخرین اخبار روز، امور جاری و فرهنگ عام گفتگو می کنند. مهمانان این برنامه را افراد مشهور، قهرمانان ورزش و سیاستمداران افغانستان تشکیل میدهد. گرچند، مهمانان فردی نه چندان معروف از سرتاسر افغانستان که داستان های جالبی برای اشتراک با دیگران دارند نیز در این برنامه حضور میابند، مانند، داکترها، استادان، نقاش ها و غیره..... به اضافه مهمان هایی که در این گفتگو زنده حضور میابند، استادیو نیز میزبان 60 تماشاچی است. این برنامه بر اساس برنامه گفتگوی مشهور اروپایی (ایرلند و استرالیا) ساخته شده است. این اولین برنامه در افغانستان می باشد که دو مجری مشهور طنز "ابراهیم عابد" و "قدیر فروخ" آن را اجرا میکنند.

مشخصات برنامه

بخش: 
گفتگو
روز: 
جمعه ها
ساعت: 
7:30 شب