چای خانه

این یک برنامه تاریخی از فرهنگ کهن سرزمین افغانستان است. محتوایات این برنامه بیانگر فرهنگ اصیل و با سابقه هر ولایت است. مردم هر منطقه در مورد تاریخ و عنعنات خودشان در مقابل دوربین چایخانه صحبت می کنند. ایده این برنامه برای این اوضاع کنونی افغانستان بسیار مهم است ، چون مردم از وقایع گذشته و دلایل وجود صلح مطلع می شوند. تاریخ این برنامه از کابل شروع شده است و تا مکانهای که اتفاقات تاریخی در آنها اتفاق افتاده است، ادامه پیدا می کند.

مشخصات برنامه

بخش: 
گفتگو
روز: 
جمعه ها
ساعت: 
5:30 بعد از ظهر