فصل چهارم قیام

۲۳/۲/۱۳۹۷

فصل چهارم سریال تاریخی و رومانتیک "قیام" به زودی از طلوع نشر میگرد

ارطغرل یک جوان شجاع است، که زندگی یک دختر بنام حلیمه و فامیل او را از دست شوالیه زائر بیت المقدس نجات میدهد، و بدون اینکه هویت اصلی آنها را بداند، آنها را نزد قبیله خود میبرد.

زمانیکه هویت اصلی آنها افشاء شود، چی رخ خواهد داد؟

پس منتظر باشید و نخستین قسمت فصل چهارم این سریال را به زودی از تلویزیون طلوع تماشا کنید، شبکه دلخواه تان، فراموش نکنید!