دختر نقاب دار

ماجراهای  داستانِ دختر نقاب پوش در یک شهر خیالی به نام " حلواپور " در شمال پاکستان اتفاق می‌افتد. این کارتون، نشانگر داستان یک قهرمانِ ابر ستاره است که با پوشیدن برقعه ، جهت مخفی کردن هویت خود،  با انسان‌های شرور مبارزه می‌کند. شخصیت دیگر او در این داستان، جیا است؛ یک معلم الهام‌بخش در یک مکتب دخترانه که با سیاستمداران فاسد و زیردستان کینه‌توز آنها که سعی بر بستن این مکتب دارند، مقابله می‌کند. او برای مبارزات خود از سبک " تخت کابدی " که یک سبک رزمی است، استفاده می‌کند. در این سبک، او با پرتاب کتاب و قلم جلوی نقشه‌های شیطانی آنها را می‌گیرد. دختر نقاب پوش به همرای " آشو " ، " ایمو"  و " مولی" با جادوگری شروری  به نام " بابا بندوک" ، افرادش، و یک سیاستمدار فاسد به نام " ودیرو پاجیرو" مبارزه می‌کند.

مشخصات برنامه

بخش: 
سریال ها
روز: 
پنجشنبه و جمعه
ساعت: 
4:30 عصر