زیر چتر عید

زیر چتر عید در ۳ روز عید ساعت ۰۶:۳۰ بعد از ظهر نشر می‏شود و همه اعضای خانواده می‏توانند شاهد برنامه‏ های عالی سرگرم کننده، اجراهای موسیقی، و برنامه‏ های طنزی  باشند

 

مشخصات برنامه

بخش: 
تفریحی
روز: 
در روز های عید
ساعت: 
6:30 شام