فصل سوم قیام

سریال تاریخی و رومانتیک «قیام» داستان مرد را بیان میکند که سرنوشت جهان را رقم زد. داستان مذکور در قرن 13 رخ داده است و بر داستان زندگی ارطغرل، پدر عثمان 1 بنیانگذار امپراطوری عثمانی، میچرخد.

ارطغرل یک جوان شجاع و پسر شاه سلیمان است، که با زندانیان که توسط شوالیه زائر بیت المقدس دستگیر شدند، ربرو میشود.

او زندگی زندانیان و یک دختر جوان را نجات میدهد، و بدون اینکه هویت اصلی آنها را بداند، آنها را نزد قبیله خود میبرد.

امپراطوری سلجوقی ارطغرل و قبیله وی را تهدید میکند که اگر آنها مهمانان جدید شانرا رخصت نکنند بر آنها حمله میکند و شوالیه زائر بیت المقدس نیز میخواهد انتقام بگیرد.

ارطغرل مسئولیت قبیله خود را بر دوش دارد بدین لحاظ وی باید برای آنها یک سرزمین جدید دریابد.

 

مشخصات برنامه

بخش: 
سریال ها
روز: 
به پایان رسید