فصل سیزدهم ستاره افغان

ستاره افغان در طی دوازده سال متوالی، تبدیل به برترین برنامه استعدادیابی موسیقی و آوازخوانی در افغانستان شده است!

این برنامه تمامی مرزها و تفاوت ها را درنوردید و از زمان آغاز، همچون یک کاتالیزگر در تغییرات فرهنگی و اجتماعی عمل کرده است

ستاره افغان تمام افغانستان را با موسیقی هم آواز می کند!

این برنامه با گذشت ۱۲ سال پیاپی توانست نقطه عطف مهمی در رشد و پالایش موسیقی افغانستان شود.

در این دور هم مانند دور های پیشین، داوران و کاروان ستاره افغان به ولایت های زون سفر خواهند داشت و از میان کسانی که از پیش برای شرکت

در این جشنواره نام نویسی کرده اند، ستاره های خود را گزینش خواهند کرد.

مشخصات برنامه

بخش: 
تفریحی
روز: 
پنجشنبه و جمعه
ساعت: 
9 شب