مارال

مارال داستان دختریست با آرزوهایی بزرگ، که در کافه ی شرکتی معروف به نام لونا کار می کند و عاشق پسری به اسم سارپ می شود که در همان کافه در بخش شکلات سازی مشغول به کار است.  یکی از آرزوهای مارال تصاحب عشق سارپ است و دیگری مدیریت شرکت بزرگیست که در کافه ی آن کار می کند.  

آرزوهای مارال همیشه دست نیافتنی به نظر می رسید تا اینکه یک روز او به مدیریت لونا می رسد. مارال پس از تحقق برزگتربن آرزویش، تصمیم می گیرد احساسش به سارپ را هم آشکار کند اما حالا در جایگاهیست که باید بین دو آرزوی دست یافته اش یکی را پررنگ تر کند. عشقش به سارپ یا مدیریت شرکت بزرگی که همیشه آرزویش را داشته...

 

مشخصات برنامه

بخش: 
سریال ها