نهان

نهان دختر جوانی است که با فامیل خود در گوشه از شهر استانبول زندگی میکند.

نهان با کمال، جوانی که در یک منطقه غریب نشین استانبول زندگی میکند معرفی میشود..

نهان در محفل روز تولد خود نا اگاهانه از کشتی به دریا می افتد. کمال میکوشد او را نجات دهد و اینجاست که دوستی آنها اغاز میشود.

برای دانستن بیشتر با طلوع باشید

مشخصات برنامه

بخش: 
سریال ها
روز: 
پایان یافت