هی میدان طی میدان

برنامه پرطرفدار شبکه طلوع، "هی میدان طی میدان" با فصل جدید در پاکستان بر می گردد. 

در این فصل، بینندگان برنامه به همراه مجیب عارض، مجری محبوب افغانستان، و حفظا جیلانی، فعال اجتماعی و از چهره های مطرح پاکستان، آداب و سنت های غذایی و فرهنگی کشورشان را کشف می کنند.

با وجود مرز مشترک، همچنان خیلی از عادات و سنت های ناشناخته ای در هر دو سرزمین وجود دارد که مردم پاکستان و افغانستان هنوز از آنها بی خبرند. مجیب و حفظا، اینجا هستند تا با سفر به شهر های مختلف سرزمین شان، این ناشناخته ها را بیشتر و بیشتر هویدا کنند و تجربه ی این سفر ها را با تماشاگران در خانه به اشتراک بگذارند.

 

مشخصات برنامه

بخش: 
تفریحی