چنار

چنار بعد از 20 سال زندانی شدن بخاطر جرم که مرتکب نشده بود رها میشود.

سلاندر همه چیز را از پیش او گرفته؛ مادر بودن، زن بودن و آزادی او را.

چنار بعد از فریب خوردن از کسانیکه دوست فکر میکرد، برای دوباره بدست آوردن فامیل و زندگی خود کوشش میکند.

زحل، کسی که چنار فکر میکند بهترین دوست او است، در واقع بزرگترین سد راه او میباشد.

 

مشخصات برنامه

بخش: 
سریال ها
روز: 
شنبه الی پنجشنبه
ساعت: 
6:30 شام