همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

شهر ورزش

مصاحبه اختصاصی با کرام الدین کریم

شهر ورزش

مصاحبه با سید علی کاظمی

شهر ورزش

مصاحبه در رابطه به مشکلات اخیر ورزش در کشور

شهر ورزش

مصاحبه با احسان "نیرو" و عارف "پیمان"

شهر ورزش

گفتگوی ورزشی در فستیوال منطقوی فرهنگی کاروانسرا

شهر ورزش

مصاحبه اختصاصی با منصور فقیریار

شهر ورزش

مصاحبه با امان الله قیصاری

شهر ورزش

مصاحبه اختصاصی

شهر ورزش

سفر تیم شاهین آسمایی

شهر ورزش

مصاحبه با علی آقازاده
Video Collection: 
Youtube Title: 
Interview with Kramudin Karim
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه اختصاصی با کرام الدین کریم
Youtube Title: 
Interview with Sayed Ali Kazemi
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه با سید علی کاظمی
Youtube Title: 
Interveiw about the latest sport problems in the country
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه در رابطه به مشکلات اخیر ورزش در کشور
Youtube Title: 
Interveiw with Ehsaan & Arif
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه با احسان "نیرو" و عارف "پیمان"
Youtube Title: 
Sports Panel in CARWANSARA Regional Cultural Festival
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
گفتگوی ورزشی در فستیوال منطقوی فرهنگی کاروانسرا
Youtube Title: 
Mansur Faqiryar interview
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه اختصاصی با منصور فقیریار
Youtube Title: 
Interview with Amanullah Qaisari
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه با امان الله قیصاری
Youtube Title: 
Dedicated Interview
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه اختصاصی
Youtube Title: 
Shahen Asmaee Trip
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
سفر تیم شاهین آسمایی
Youtube Title: 
Interview with Ali Aqazada
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
مصاحبه با علی آقازاده