قوانین عمومی زیر باید در تمام مسابقات رادیویی و تلویزیونی موبی گروپ رعایت شوند:

1.  همه مسابقات مشمول قوانین نافذه افغانستان هستند، این  گونه مسابقات در صورتیکه در قانون ممنوع شده باشند از درجه اعتبار ساقط هستند.

2. صلاحیت و محدویت ها:

اشتراک کننده گان و برندگان مسابقات باید به طور قانونی مقیم کشور افغانستان باشند. همه برندگان مسابقه باید نام قانونی، آدرس، شماره تلفن، تاریخ تولد، و هر گونه اطلاعاتی که درج آنها در فُرمه های ورودی الزامی می باشند را در اختیار مسولین برنامه قرار دهند. اگر برنده ای اطلاعات غلط یا گمراه کننده داده باشد، فاقد شرایط برنده شدن شناخته می شود و جایزه (ها) شامل وی نمی شود. ممکن است محدودیت سنی تطبیق شود. ارایه فرم ورودی در هر مسابقه به معنی توافق برای حضور در مسابقه و تبعیت از تمام قوانین مسابقه و قوانین نافذه است.

کارمندان تلویزیون طلوع، تلویزیون لمر، لپس، آرمان اف ام، آراکوزیا اف ام ( در مجموعه موبی گروپ)، وشرکت های مادر، تابعه، مرتبط، و مربوطه و مامورین، مدیران، عوامل، وابستگان و اعضای درجه یک فامیل محترم این شرکت ها بهمراه کارمندان شرکت های حامی مسابقات، فروشنده ها،  تهیه کننده گان جوایز، و کارمندان سایر شبکه های نشراتی اجازه شرکت یا برنده شدن در این مسابقات را ندارند. اعضای درجه یک فامیل این اشخاص حق حضور و اجرا را در این مسابقات ندارند. اعضای درجه یک عبارتند از والدین، پدر و مادر ناتنی، فرزندان، فرزند خوانده ها، برادران و خواهران، برادر و خواهر خوانده ها،  و همسران. موبی ممکن است از اشتراک دواطلبانی که با فریبکاری، هک کردن، اغفال یا سایر اعمال غیر منصفانه سعی در تضعیف عملکردِ مشروع مسابقات را دارند، جلوگیری به عمل آورد. همچنین موبی از حضور کسانی که قصد تهدید، سوء استفاده، آزار و اذیت سایر دواطلبین را داشته باشند، ممانعت به عمل می آورد.

3. معافیت از مسولیت:

موبی و تمام حامیان مالی مسابقات و شرکت های وابسته شان و مامورین، مدیران، و کارمندان محترم شان از هر گونه ادعای قانونی، ضرر، جراحت، مطالبه، خسارت، اقامه دعوا، و /یا دلایل تهمت که به نوعی به جایزه (ها) مربوط می شوند ، اعلام وصول، استفاده و یا برخورداری از جایزه (ها) و خسارت و ضررهای مرتبط با مسابقه مبرا می باشند. اگر یک حامی مالی بنا به دلایلی که خارج از کنترل موبی است از مسابقه خارج شود، موبی مسولیت ادامه آن مسابقه را ندارد و ممکن است برای انجام تعهدات خود، جوایز را تعویض کند.  

 4. هویت اشتراک کننده گان/ استفاده از صدا و تصویر.

شنوندگان باید آگاه باشند وقتی که برای حضور در یک مسابقه موبی ثبت نام یا تلفن می کنند ( ایمیل، وب سایت یا به صورت زنده)، ممکن است یکی از کارمندان موبی به صورت زنده یا ضبط شده  با آنها به تماس شده و از صدا و تصویر آنها  در بخشی از مسابقه زنده یا در یکی از شبکه های پخش موبی برای  تبلیغ استفاده کند. شنونده گان باید مطلع باشند که به محض ثبت نام برای برنده شدن یا تماس تلفنی برای برنده شدن در هر مسابقه ای که در ایستگاه های نشراتی موبی اجرا می شود، موبی مجاز به استفاده از صدا و تصویر آنها هست. به محض ثبت نام، شنونده گان موافقت خود را با این گونه استفاده ها اعلان می کنند. همه برندگان حق  استفاده از نام، تصویر، و صداهایشان را در تمام اعلانات  تجاری، بدون دریافت هر گونه مبلغ اضافی، به موبی، حامیان مالی ، و تمام شرکت های وابسته آن اعطاء می کنند.

5. مسابقات تلفنی:

اگر برای برنده شدن در مسابقه ای باید یک تماس تلفنی برقرار شود و یا  یک تلفن برای حضور در مسابقه ضروری است، شرکت کننده گان  باید از تجهیزات تلفن های معمولی استفاده کنند. اشتراک کننده گانی که گزینهِ  بلاک " آی دی کالر" خود را فعال می کنند نمی توانند در مسابقه حضور داشته باشند مگر اینکه کد صحیح ساحه خود را وارد کرده و سپس بلافاصله بعد از آن شماره تلفن خود را دایل کنند. تماس هایی که از کیفیت خوبی برخوردار نباشد یا تماس موبایل هایی که قطع می شوند، شامل در مسابقه نمی شوند. تماس ها به ترتیب دریافت، پاسخ داده می شوند. در صورتیکه روی خط تلفن بیش از یک صدا شنیده شود، اشتراک کننده یا برنده کسی خواهد بود که صدایش برای بار اول شنیده می شود. اگر داور( ان) نتوانند تشخیص بدهند که صدای چه کسی برای بار اول شنیده شده است، برنده توسط قرعه کشی انتخاب می شود. در صورتی که کارمندان شرکت های تلفنی از لوازم و تجهیزات برنامه ریزی کننده استفاده کنند یا اگر تماسی را قطع و وصل کنند، آنها مرتکب نقض قوانین مسابقه می شوند و این عمل مجاز نمی باشد. مسابقات تلفنی با " اشاره برای تماس" وقتی رسمی محسوب می شوند که از طریق رادیو به صورت on air  شنیده شوند. بخاطر تاخیر زمانی که بین دریافت سینگال  over    the air  ایستگاه و سیگنال آنلاین ایستگاه وجود دارد، شنوندگانی که به جریان آنلاین ایستگاه گوش می دهند شاید اشاره برای تماس را نسبت به شنونده گانی که سینگال را به صورت over the air می شنوند، دیرتر متوجه شوند. در نتیجه، ممکن است احتمال برنده شدن شنونده گانی که به صورت آنلاین به مسابقه گوش می دهند، کمتر شود.

6. مسابقاتی که به صورت پُست، فاکس و پیامک ( مسیج) برگزار می شوند:

در این گونه مسابقات تنها یک شرکت کننده پذیرفته می شود مگر اینکه شخص دیگری به صورت on the air یا توسط قوانین جداگانه مسابقه مشخص شود. اگر شخصی دیگری توسط یک قانون جداگانه مشخص شود، برنده به صورت قرعه کشی از میان همه ورودیهای مجاز ، انتخاب می شود. اگر شرکت کننده ای فرم ورودی خود را به صورت ناخوانا پر کند یا اطلاعاتی را که برای اعلان برنده ضروری هستند، ارایه نکرده باشد، این شرکت کننده غیر معتبر شناخته می شود و شخص دیگری انتخاب می شود.هزینه های پیامک ها برای هر مسابقه پیامکی به عهده خود اشتراک کننده گان می باشد.

7. فرم کاغذی ورودی مسابقات:

شرکت کننده گان باید یک فرم رسمی ورودی را کامل کرده و آن را در صندوق ورودی تعبیه شده قرار دهند، یا آنها می توانند این فرم ها را به آدرس های که در اختیار آنها قرار گرفته است، پست کنند. فقط یک فرمه برای یک نفر در نظر گرفته شده است مگر اینکه در قوانین جداگانه مسابقه، موارد استثنایی در نظر گرفته شده باشد. در موارد استثنایی، برنده مسابقه به صورت قرعه کشی از بین همه فرم های ورودی معتبر انتخاب می شود. اگ یک فرمه ناخوانا باشد و یا این که فاقد اطلاعات لازم برای اعلان برنده باشد، این فرمه ، ورودی غیر معتبر شناخته می شود و شخص دیگری به عنوان برنده انتخاب می شود. در صورتی فرمه های ورودی پست شده مجاز هستند که به آدرس زیر تحویل شده باشند

جمهوری اسلامی افغانستان، کابل، جعبه پستی 225، سرک 12 وزیر اکبر خان، خانه شماره 3.

   8. مسابقات وب سایتی:

برای ورود به یک مسابقه وب سایت در یکی از ایستگاه های موبی، شرکت کننده باید همه اطلاعات ضروری را که برای اعلان برنده لازم است، کامل کند. تنها یک ورودی برای یک نفر محسوب می شود مگر این که در قوانین جداگانه مسابقه، موارد استثنایی هم در نظر گرفته شده باشد. در موارد استثنایی برنده از میان همه ورودیهای معتبر دریافت شده، انتخاب می شود. اگر در یک ورودی اطلاعات ضروری برای اعلان برنده نباشد، این ورودی غیر معتبر شناخته می شود و شخص دیگری به عنوان برنده انتخاب می شود. در صورت ورود به یک مسابقه از طریق بنر وب یا هاپیرلینک لوگو، موبی به هیچ عنوان مسول مسایل مسابقه و پرداخت جایزه  نیست.

9.  مشکلات ورودیها در همه مسابقات:

موبی به هیچ عنوان در قبال مشکلاتی که برای ورودیهای مسابقات رخ می دهد، مسول نیست. موبی هیچ گونه مسولیتی در قبال  نامه ها ، IVR، مسیج ها، فرمه های ورودی، ایمیل ها، و یا فاکس هایی که دیر رسیده باشند، گم شده باشند، به آدرس دیگری ارسال شده باشند و یا ناقص رسیده باشند، ندارد. همچنین موبی در برابر هیچ گونه عیب فنی  لوازم کامپیوتری، ماشین فاکس، یا لین های تلفن دستگاه فاکس پاسخگو نمی باشد. همچنین موبی و هیچ کدام از ایستگاه هایش در قبال نادرست کار کردن سیستم های کامپیوتری فردی یا اینترنت هیچ گونه مسولیتی را بر عهده ندارند. موبی (الف) هیچ گونه مسولیتی در قبال خطا، غفلت، قطع، حذف، کم کاری، و یا تاخیر در عملیات یا انتقال ورودی ها توسط هر روشی؛ لین ارتباطات، دستگاه، یا نقص سیستم ؛ سرقت یا تخریب یا دسترسی غیر مجاز و تغییر و تبدیل ورودیها ندارد. همچنین موبی در قبال هر گونه نقص، عدم کاپی صحیح، ارسال به ادرسهای دیگر، ارسال ناکامل و اشتباه ورودیها مسول نمی باشد؛ (ب) موبی در برابر هر گونه مشکل یا نقص تکنیکی ارتباط تلفنی، یا شبکه های لینی و بی سیم، سیستم های آنلاین کامپیوتری، سرورها، فراهم کننده خدمات اینترنتی، کامپیوتری یا دستگاه های دستی،تجهیزات ، سخت افزار، نرم افزار، یا عدم دسترسی حامی به اطلاعات ورودی بخاطر مشکلات تکنیکی، اشتباه انسانی، یا ترافیک اینترنتی در هر وبسایت یا شبکه بی سیم، مسول نمی باشد؛ (ج) همچنین موبی، در قبال هر گونه ترکیب به وجود آمده از مشکلات ذکر شده در بندهای بال، مسول نمی باشد. این مشکلات ممکن است شامل آسیب یا خسارت به کامپیوترها، سخت افزار، تجهیزات شخص شرکت کننده یا اشخاص دیگری باشند که برای کامپیوتراشتراک کننده و سایر اشخاص در ارتباط با ورود، اشتراک، و یا دانلود کردن هر گونه موادی در این مسابقه به وجود آمده باشند.

10. تعیین برندگان

تصمیم نهایی برای تعیین همه برندگان تنها در اختیار موبی است. همچنین هر گونه تصمیمی که توسط پرسنل یا کارمندان موبی در بخش آن ایر گرفته می شود، جزء تصامیم نهایی محسوب می شوند و شما می توانید قوانین مسابقات را از بخش بازاریابی موبی بدست آورید.

11. انتقال و جایگزینی جوایز

جوایز نمی توانند معامله یا انتقال داده شوند، پول نقد یا معادل پول نقد نمی توانند جایگزین شوند مگر این که مورد استثنایی در قوانین مسابقات ذکر شده باشد، برای نمونه اگر جایزه ای در دسترس نباشد، بنا به ضرورت، موبی می تواند برای آن جایگزینی را در نظر بگیرد. اگر جایزه مسابقه ای تیکت، گواهینامه، و یا کوپن در نظر باشد و بنا به دلایلی که خارج از کنترل موبی است مثلا به تعویق افتادن کنسرت یا بسته شدن یک محل تجاری بخاطر شرایط بد جوی و غیره، موبی مسول جایگزین کردن جایزه نیست. در صورت سپری شدن تاریخ انقضاء یک جایزه، آن جایزه دیگر از درجه اعتبار ساقط است و توسط موبی بازخرید و جایگزین نمی شود.

در صورت پذیرش یک جایزه، برنده موافقت خود را مبنی بر پذیرفتن جایزه همانطوری که در مسابقه طرح ریزی شده است، اعلان می کند. برنده نمی تواند تاریخ کنسرت، عزیمت و ورود، اقامت های آخر هفته و غیره را تغییر دهد. اگر تغییر تاریخ اختیاری باشد، همه هزینه ها و مصارف اضافی و غیره به عهده خود برنده می باشد. اگر یک برنده ای قادر به گرفتن جایزه نباشد یا از گرفتن آن در زمان مشخص شده امتناع ورزد، حق انتخاب یک برنده دیگر برای موبی محفوظ می باشد. تمام هزینه های سفر به مکان پرداخت جایزه بر عهده خود برنده است مگر اینکه  در قوانین مسابقه مورد استثنایی ذکر شده باشد. اگر جایزه شامل یک سفر باشد، برنده توافق خود را برای قبول تمام تاریخ های خاموشی ( رفتن برق)، الزامات دسترسی به مکان، و غیره را که توسط شرکای موبی- کسانی که جوایز مسابقات، محل اقامت، خدمات حمل و نقل، غذا و غیره اشتراک کننده گان در مسابقه را تهیه می کنند- مقرر شده است، اعلان می کند. هر گونه خطر و مسولیتی که ممکن است در سفر، جایزه موبی، رخ دهد بر عهده خود برنده است و برنده و تمام کسانی که وی را همراهی می کنند باید فرم رضایتنامه و سایر فرمه های لازم را پر کنند. اگر سفر، یک سفر خارجی باشد برنده باید برای شامل شدن دارای یک پاسپورت معتبر باشد. اگر برنده یک پاسپورت معتبر نداشته باشد، وی ممکن است این سفر را از دست بدهد. برنده مسول فراهم کردن تمام سایر اسناد لازم برای مسافرت می باشد. این مورد تنها به تهیه ویزا خلاصه نمی شود.

12. الزاماتی که برای بدست آوردن جوایز ضروری هستند.

برنده باید فرم دریافت جایزه و سایر فرم های را که قبل از گرفتن جایزه ضروری هستند را تکمیل کرده و به موبی ارایه کند. در هنگام برنده شدن، برنده باید تمام تشریفات اداری را انجام داده و مدارک لازم را توسط فاکس، پست، یا ایمیل قبل از آنکه جایزه تحویل داده شود، به موبی تحویل دهد. برنده ها باید فرم ها را در طول دو هفته بعد از اطلاع شان از برنده شددن، به موبی ارایه کنند در غیر این صورت ممکن است جوایز به آنها تعلق نگیرد. برای مسابقاتی که اشتراک کننده گان آن، اشخاص زیر 18 سال هستند، یکی از والدین یا یک ولی قانونی باید به نمایندگی از برنده، فرم دریافت جایزه را امضاء کند . موبی در قبال سرقت، گم شدن، خسارت دیدن، و به آدرس دیگری رفتن جوایز مسولیت ندارد.

برندگان باید جوایز خود را به طور حضوری و در ساعات اداری (8 قبل از ظهر تا 5 بعد از ظهر، یک شنبه تا پنجشنبه) دریافت کنند. آدرس دفتر موبی در افغانستان: کابل، جعبه پستی 225، سرک 12 وزیر اکبر خان، خانه شماره 3.

13. مالیات و هزینه ها:

برنده ( یا یکی از والدین یا یک ولی قانونی برنده در صورتی که برنده زیر 18 سال باشد) موافقت می کند که تمام هزینه ها، مالیات ها& حق الزحمه هایی را که در جایزه شامل نشده اند را بپردازد.

14. اصلاحات درباره قوانین/ قابلیت جدا شدن:

حق آوردن تغییرات در تاریخ مسابقات و قوانین آن را در هر زمانی برای موبی محفوظ است. اگر هر بخشی از قوانین ذکر شده در بالا بنا به قانونی غیر اجرایی شود، بقیه بخش های آن همچنان نافذه و قابل اجرا هستند.

15. تعویق یا فسخ مسابقه:

بنا به وقایع و رویدادهای خبری روزمره، یا هر دلیلی که خارج از کنترل موبی است، موبی حق تعویق یا فسخ مسابقه را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد. اگر بنا به هر دلیلی از قبیل ویروس کامپیوتری، اشکالات نرم افزاری، مداخلات بی مورد و بدون اجازه ، تقلب، مشکلات تکنیکی، بلایای طبیعی، جنگ، هراس افگنی، قوانین دولتی، آتش سوزی، تظاهرات و اختلال مدنی که باعث می شوند مسابقات مطابق برنامه ریزی انجام شده، اجرا نشوند یا هر دلیلی که خارج از کنترل موبی است و مدیریت ،امنیت، درستی و راستی مسابقات را متاثر می کنند، موبی می تواند بعد از پایان تاریخ ذکر شده، از میان ورودیهای واجد شرایط، برندگان را انتخاب کند.