تبلیغات با ما

 

با روشهای تبلیغاتی، بینندگان مشتاق و ارزشمند تلویزیون طلوع  را همراه خود داشته باشید. بدون نگرانی درباره گروه مخاطب و هدفتان، شما قادر به دسترسی به آنها هستید.
از طریق طرح رسانه ای که بطور هوشمندانه ای با کمک تیم بازاریابی ما برنامه ریزی کرده ایم، واحدهای تبلیغاتی شما برای برآورده کردن نیازهای شرکت شما برای تاثیر گذاشتن بالای جامعه می تواند مشتری پسند واقع شوند.
همچنین ما مدلهای تبلیغاتی یکپارچه ای را برای شما در نظر می گیریم بطوری که از طریق تلویزیون طلوع برند تجاری شما شناخته شده و تاثیرگذار شود، بنابراین شما می توانید به آسانی قادر به
-    جلب مشتریان جدید باشید
-    نرخ فروشات خود را افزایش دهید
-    به سود حداکثری برسید
-    در رقابت بازارخوش بدرخشید
-    و از سرمایه گذاری خود بهترین بازده را داشته باشید
سوالات تبلیغاتی
ایمیل: [email protected]
تلفن: 10 10 32 799 0093

Advertisers from India and Pakistan, please contact our exclusive sales representatives in your respective countries:

India
Media Star Private Limited
Email: [email protected]
Phone: +919820022110

Pakistan
Evolution Advertising
Email: [email protected]
Phone: +923212848884