آخرین خبرها
آخرین ویدیوها
سیمبل ریت: 27.500 (قطب)
اِف ای سی: 4/3 (کیو پی اس که)
فرکانس: 12015 (میگا هرتز)
ماهواره: یاه ست 1 ای @ 52.5 درجه شرق
قطبش: افقی
از ریسیور های موافق با کیفیت MPEG۴ استفاده نمایید