برنامه های رمضانی

۱۷/۲/۱۳۹۷

تلویزیون طلوع به مناسب ماه مبارک رمضان برنامه های ویژۀ رمضان را به نشر میرساند.

افطاری - همه روزه ساعت 6:30 شام

افطاری، برنامه پر بینندۀ رمضانی که سال قبل از بهر کمک برای مردم نادار و مریض, مورد پسند مردم قرار گرفته بود. دوباره برای تجلیل بهتر از ماه مبارک رمضان به نشر میرسد. این برنامه با تجلیل ماه مبارک رمضان آغاز و با صحبت ها و معلومات از علمای دینی در مورد فضایل و اخلاق ماه مبارک رمضان، ادامه پیدا میکند. ماه رمضان ماه صدقه و فداکاری میباشد، بنابر این در هر قسمت برنامه جهت ترویج فرهنگ مهربانی و برای آوردن تغیر در زندگی اشخاص نیازمند مقدار پولی را جمع آواری و هدیه میدهیم. همچنان، در جریان برنامه شما شنونده نعت، مناجات و آهنگ های تصوفی خواهید بود.

ما افتخار این را داریم که در برنامه پر از مهر و صمیمانۀ افطاری میزبان مهمانان و چهره های مطرح و موثر بوده و روزۀ خود را با لبخند، پیام های زیبا، مناجات و آرزو ها افطار نماییم.

ترتیل – همه روزه ساعت 5:30 عصر

ترتیل یک برنامه رقابتی تلویزونی میباشد که در آن قاری های قرآن شریف با هم برای بدست آوردن لقب بهترن قاری سال به رقابت میپردازند. این برنامه شامل 30 قسمت میباشد که در آن بیشتر از 500 قاری قرآن شریف از سراسر افغانستان اشتراک میکنند. این برنامه بهترین قاری های قرآن شریف را همه سال به مردم معرفی میکند.

رمضانی – همه روزه ساعت 10:30 شب

رمضانی یکی از رسم و رواج قدیم کابل میباشد و در این برنامه رسم رمضانی به تصویر کشیده میشود.  یک گروپی از میزبانان برنامه و هنرمندان پشت خانه های مردم میروند و با رقص و پایکوبی رمضانی میخواهند. این برنامه برای نگهداری از رسم رمضانی در ماه مبارک رمضان ترتیب و تهیه شده است. در این برنامه چهره های مشهور و محبوب منحیث مهمانان ویژه دعوت میشوند و بعد از گفتگو های دوستانه و فکاهایت جالب از آنها رمضانی خواسته میشود. در اخیر مقدار رمضانی جمع شده برای نیازمندان اهدا خواهد شد. این برنامه در ده روز اخیر ماه مبارک رمضان به نشر خواهد رسید

برنامه های ویژه رمضانی طلوع را سر از تاریخ 21 ثور تماشا کنید و لذت ببرید

رمضان برای همه ای بینندگان عزیز ما مبارک