مقرره  حفظ حریم خصوصی

TOLO TV و این صفحه انترنتی  از موبی گروپ بوده و توسط موبی گروپ افغانستان به راه انداخته شده است.
ما تعهد می کنیم که از اطلاعات شخصی آنلاین شما محافظت می کنیم. ما از معلومات تان، جهت خدمت رسانی به شما در زمانی که از صفحه انترنتی (سایت) مان بازدید می کنید، استفاده می کنیم. ما این خواسته ی شما را که نمی خواهید اطلاعات شخصی تان در دسترس شخص سومی قرار بگیرد قابل قدر می دانیم و در اینجا، برای تان توضیح خواهیم داد که چگونه معلومات را جمع آوری می کنیم، ما با آن چه می کنیم و این که چگونه شما می توانید بالای آن ها کنترول داشته باشید.
شما موظف هستید که این مقرره حفظ حریم خصوصی را خوانده و جزئیات آن را بدانید. اگر شما متوجه ی جزئیات این مقرره  نشده و یا  این که آن را قبول ندارید، بنابراین باید با مسئول حمایت معلوماتی که این جزئیات مربوط آن ها می شود به تماس شوید. اگر شما با تمام جزئیات این مقرره  موافق نیستید و تمایلی به اشتراک در سایت ندارید، با این وجود حق دسترسی و یا استفاده از سایت را هم نخواهید داشت.

 •   کدام اطلاعات را ما جمع آوری می کنیم

همان طور که ما می توانیم خدمات شخصی را برای شما فراهم کنیم، همچنین؛ ممکن است به محض نام نویسی و یا در زمان دیگر در وب سایت مان، از شما بخواهیم که معلومات شخصی تان را با ما شریک کنید. ممکن است خواسته شود تا معلومات شخصی خود را برای سفارش تولیدات و یا شرکت کردن در یکی از انجمن ها و یا برنامه های آنلاین ما ارائه کنید.
 اطلاعاتی که ممکن است خواسته شود:
 نام تان، ایمیل آدرس، آدرس پستی، شماره تیلفون/موبایل، جنسیت و تاریخ تولد تان.
صحفات انترنتی مختلف در سایت، معلومات شخصی متفاوتی را می خواهد. ممکن است اطلاعات دیگری را نیز از شما بخواهیم، اما محدود نباشد. از جمله تمایلات تان، نظریات و شیوه هایی که شما از خدمات ما استفاده می کنید، تا بتوانید ما را جهت ارائه ی بهتر خدمات و دانستن پیشنهادها و خواسته های (تمایلات) مشتری کمک کنید.
هیچ اجباری برای ارائه ی اطلاعاتی که در سطر بالا ذکر شده است، وجود ندارد. البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که، اگر شما بخواهید از ارائه معلومات خواسته شده، خودداری کنید، ما هم قادر نخواهیم بود که خدمات مشخص را برای تان فراهم کنیم.
لطفاً به یاد داشته باشید که بعضی اوقات در صفحات مشخص انترنتی در سایت، ما از شما  می خواهیم تا معلومات اضافی شخصی ارائه کنید. وقتی ما این کار را انجام دهیم بعد شما آشکارا، در این صفحات انترنتی خواهید دید که چرا معلومات شما را جمع آوری کرده و چگونه از آن استفاده می کنیم.

 • ما چگونه اطلاعات شما را نگهداری می کنیم
اطلاعاتی را که شما از طریق سایت ارائه می کنید، به یک کمپیوتری که در ایالات متحده امریکا است، فرستاده می شود. اطلاعات ارائه شده ی شما، به مربوطین ما، فراهم کنندهای خدمات ما و سازمان های جانب سوم قابل اطمینان، که شاید خارج از ایالات متحده امریکا باشد، منتقل شده و توسط آنها ذخیره و  طی مراحل می شوید.
باید این را هم یاد آور شویم که اگر شما در خارج از ایالات متحده آمریکا از خدمات ما استفاده می کنید، ما اطلاعات شما به خارج از ایالات متحده امریکا انتقال می دهیم تا این خدمات برای شما فراهم شود.
با دادن این اطلاعات شما موافقت خویش را با این مقرره برای جمع آوری اطلاعات مربوطه، انتقال، ذخیره و یا طی مراحل کردن آن اعلام می کنید. ما جهت اطمینان حاصل کردن به منظور حفظ اطلاعات شخصی شما طبق مقرره  مذکور و اینکه اطلاعات شما به شکل درست و امن در اختیار سرورها قرار می گیرد، اقداماتی را انجام خواهیم داد.
 •  چگونه اطلاعات شما مورد استفاده قرار می گیرد

معلوماتی را که شما ارائه می کنید ما جهت رسیدن به اهداف ذیل مورد استفاده قرار خواهیم داد.
•    برای تنظیم، بهبود و انکشاف سایت، خدمات و تجربه شما.
•    برای کمک کردن به نظارت و خدمات رسانی به شما (بطور مثال، فرستادن اخبار و  ارتباطات مربوط به برنامه ی TOLO TVیا سایت های مربوطه دیگر و یا خدمات رسانی از طریق ایمیل، پست، فکس و یا تیلفون، و یا برای اطلاع دادن جهت مسدود شدن یک  سرویس مشخص برای نگهداری سایت)
•    برای طی مراحل و یا گرفتن شکایات و پرسش های مطرح شده در مورد شما.
•    برای تماس گرفتن با شما به منظور تعهدی که با سایت کرده اید؛ که شامل نظریات شما نیز می شود.
•    برای دانستن پیشنهادها و خواسته های (تمایلات) مشتری.
 

 • چه زمانی ما با شما به تماس خواهیم شد

ما با شما به تماس می شویم:

 1.  در رابطه به عملی کردن هر گونه خدمات که برای آن ثبت نام کرده اید، تا به شما اطمینان دهیم که ما می توانیم این خدمات را برای شما فراهم کنیم.
 2.  جایی که شما به منظور برقراری ارتباطات بیشتر انتخاب کرده اید.
 3.  در رابطه به هر نوع همکاری که با سایت کرده اید. به طور مثال، در رابطه به هر وبلاگ، بورد های پیام، و یا محل اجتماعات استفاده کنندگان این سایت که برای تان ساخته شده است.
 4. برای دعوت کردن شما به منظور شرکت کردن در بازدید ها در مورد خدمات (شرکت کردن همیشه دلخواه است) و برای هدف های بازاریابی در جایی که شما به صورت خاص به آن موافقت کرده اید. (پراگراف 5 را در ذیل ببینید).
 5.  معلومات بیشتر در مورد این که، چگونه ما با شما در رابطه به خدمات مشخص به تماس خواهیم شد، را می توانید از صفحات وب سایت مشاهده کنید.

 

 • آیا با من برای اهداف بازاریابی تماس گرفته خواهد شد؟

تنها در جایی که شما خواسته باشید ما تماس خواهیم گرفت:
•    توسط ایمیل، تیلفون (شامل SMS) و یا پست در مورد خدمات، تولیدات و یا پیشکش های موجود و جدید ما، به شما معلومات را فرستاده و هرروز خدمات مذکور را تازه می کنیم و/یا
•    توسط ایمیل، تیلفون و یا پست در مورد تولیدات و خدمات مربوطه و انتخاب شده ای جوانب سوم که ممکن است به شما علاقه مند باشد، معلومات خواهیم فرستاد. هر چند، شما همیشه فرصت این را خواهید داشت که این درخواست را رد کنید.
ما پیام های (اس ام اس) ناخواسته را برای شما نخواهیم فرستاد (پیام هایی (اس ام اس) که شما برای دریافت آن مبلغی را می پردازید)، اگر چه فراهم کننده سرویس شما یک مبلغی را برای پیام هایی که شما دریافت می کنید، اعمال خواهد کرد. لطفاً برای جزئیات با فراهم کننده خدمات (سرویس) تان به تماس شوید.
می توانید در ابتدای ثبت نام  و یا در طول تازه کردن اطلاعات و یا اصلاحات به ما بگوئید که با شما به تماس نشویم و یا اطلاعات تان را در اختیار شخص سوم قرار ندهیم. هنگامی که احساس کنیم که تولیدات و یا خدماتی برای شما سودمند خواهد بود، همرای شما به تماس خواهیم شد. این تماس تنها از جانب ما (نماینده ما) خواهد بود، آن هم درصورتی که شما با این پیشکش ها مخالفتی نشان نداده باشید.
 

 • آیا ما اطلاعات شخصی شما را با کدام کسی دیگر شریک خواهیم کرد؟

اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد، مگر جایی که افشاء کردن آن نیاز باشد و قانون اجازه داده باشد (به طور مثال به شخصیت های دولتی و نمایندگی های قانونی "سازمان هایی که در عرصه ی اجرای قانون فعالیت می کنند") و یا قسمی که در پاراگراف 7 ذکر شده است، باشد. به طور عموم، ما اطلاعات شما را فقط در داخل شبکه موبی گروپ و یا کمپنی های مربوط آن استفاده خواهیم کرد. اما، بعضی اوقات از جوانب سوم را برای طی مراحل اطلاعات شما استفاده خواهیم کرد. ما جوانب سوم را مستلزم خواهیم دانست که به راهنمایی به طور جدی عمل کند، و از اطلاعات شخصی شما برای اهداف تجارتی خود شان استفاده نکنند.
 

 • مطالب اهانت آمیز یا نامناسب در یک سایت

اگر شما مطالب اهانت آمیز، نا مناسب و یا ناشایسته را در کدام جایی و یا در سایت درج کنید و یا بفرستید، و یا هر گونه رفتاری که باعث تفرقه افکنی شود، در آن صورت ما مجبور می شویم تا از اطلاعات شخصی شما استفاده کرده و مانع چنین حرکتی شویم. در صورتی که ما کاملا مطمئن شویم که شما قوانین قابل اجراء را نقض کرده اید (مثلاً، اما بدون محدودیت، محتوای درج شده ای شما، افترا آمیز باشد). ما از اطلاعات شخصی شما جهت آگاه ساختن، جوانب سوم مثل کارفرمای شما، ایمیل مکتب / فراهم کننده ی انترنت تان و یا نماینده گی های اجراء قانون بخاطر این حرکت تان استفاده می کنیم.
 

 • اگر من یک استفاده کننده هستم که 16 سال و یا کمتر سن دارم، چه؟

اگر سن شما 16 سال و یا کمتر از آن است، لطفاً پیشاپیش از والدین/ولی خود برای ارائه ی معلومات شخصی تان به سایت اجازه بگیرید. استفاده کنندگان بدون این موافقت اجازه ندارند که معلومات شخصی خود را برای ما ارائه کنند. اگر ما اطلاع حاصل کنیم که شما زیر سن 16 سال هستید و یا کوشش می کنید که اطلاعات شخصی خود را از طریق سایت، بدون اجازه والدین/ولی خود بفرستید، بناءً ما این اطلاعات را نخواهیم پذیرفت و اقدام عملی را جهت از بین بردن چنین معلومات از بایگانی های (پرونده های) خود، انجام خواهیم داد. به همین منظور ما باید به سن شما و دیگر جزئیات دسترسی داشته باشیم.
 

 • نگهداری دقیق و صحیح رکورد ما

ما می خواهیم که اطلاعات خود را در مورد شما تا حد ممکن دقیق و صحیح نگهداری کنیم، اما وابسته به کاربرد شما هستیم که معلومات شخصی خود را در جای که نیاز باشد، تازه کنید.
 

 • محدودیت و مسئولیت

سای، دربردارنده ی لینک های صفحات انترنتی دیگری خواهد بود جایی که رسومات اطلاعات گیری نسبت به ما متفاوت خواهد بود. بطور مثال، اگر شما بالای لینک "کلیک" کنید، شما را از این سایت خارج خواهد کرد. شما باید با مقررات صفحات انترنتی دیگر را در نظر بگیرید (همفکری کنید) و ما مسئول کنترل معلوماتی که در آن درج می کنید و یا کسی که آن را جمع آوری می کند- این جوانب سوم- نخواهیم بود.
ما بعضی اوقات محتوا را ارائه خواهیم کرد (بطور مثال، رقابت ها یا ترفیعات) که توسط جوانب سوم مشخص حمایت می شود. به استناد این روابط، جوانب های سوم معلومات شخصی مشخص را فراهم خواهد کرد که شما بطور دواطلبانه قبول کنید تا در فعالیت های صفحه انترنتی شرکت کنید. ما هیچ مسئولتی را در قبال استفاده جوانب سوم از این اطلاعات و کنترل بر روی آن، نداریم. امّا، اگر این جوانب بخواهند از اطلاعات شما استفاده کنند ما برای شما یک درخواست روان می کنیم تا از این موضوع آگاه شوید.
ما از جوانب سوم قابل اطمینان برای پیشکش کردن و یا بکار بردن اعلاناتی که شما در سایت خواهید دید، استفاده خواهیم کرد. این مقرره حفظ حریم خصوصی هر گونه اطلاعاتی را که جوانب سوم و یا سِرور در رابطه با شما از آن می خواهد را در اختیارشان قرار نخواهد داد.
 

 • سلب مسئولیت قانونی

ما هیچ نوع مسئولیتی را در رابطه به چیز های که خارج از کنترل مستقیم ما است، نخواهیم داشت. بخاطر پیچیدگی و تغیر ماهیت تکنالوژی و تجارت ما به صورت متداوم، تضمین کرده نمی توانیم و نه میگوییم که کارهای ما خارج از اشتباه خواهد بود. و بناءً به حداکثر حد مجاز که توسط قانون مشخص شده است، ما هیچ مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، غیر مستقیم، عارضی، پیامدی و تادیتی و یا زیان دیگری که شما متحمل خواهید شد، یا استفاده و یا پخش معلومات شخصی شما نخواهیم داشت.
 

 • ما معلومات شخصی شما را  برای چه مدت نگه خواهیم داشت؟

ما معلومات شخصی شما را طی مدت زمانی که برای خدمات مربوطه نیاز است در سیستم خویش نگهداری خواهیم کرد. مگر این که، شما بخواهید ثبت نام خود را منحیث یک عضو  سایت باطل کنید، زمانی که یک مرتبه ایمیل آدرس تان پاک شود، زمانی که مردم اطلاعات شخصی را استفاده کرده نتوانند. اطلاعات شما به مدت یک سال برای هدف های اداری قبل از آن که به صورت خودبخود حذف شود، در سیستم باقی می ماند.  
تا زمانی که شما با سایت همکاری کنید، و در صورت نیاز، ما اطلاعات شما را برای فراهم کردن هدف هایتان ،نگه خواهیم داشت.
 

 • آیا ما می توانم که کدام اطلاعات شخصی را در مورد شما نگه داریم؟

مبنی بر اعلامیه حفاظت دیتا 1998، شما حق این را دارید تا یک کاپی از اطلاعات شخصی را که ما در مورد شما نگهداری می کنم، داشته باشید و هر چیز نادرست را در آن اصلاح کنید. ما برای درخواست اطلاعت 10 دالر هزینه خواهیم گرفت و از شما خواهیم خواست تا هویت خود را در 2 بخش تعین هویت با عکس تأئید شده، اثبات کنید. ما تلاش های معقول را برای فراهم کردن، اصلاح کردن و یا حذف کردن اطلاعات شخصی شما در فایل های خود انجام خواهیم داد.

لطفاً برای درخواست ها و یا سوالات در مورد مقرره محفوظیت همرای مامور حفاظت اطلاعات،  به ایمیل آدرس زیر تماس شوید.

[email protected]

 

 • تازه کردن بخش های مقرره  

ما این حق را داریم که در هر وقت و در صلاح دید خود، این مقرره حفظ حریم خصوصی را تغیر داده و محتویات آن را اصلاح کنیم.
تمام تغییرات در این مقرره در این صفحه و در سایت منتشر خواهد شد. به محض انتشار، هر تغیر، قابل اجراء شده و پنداشته خواهد شد که شما از آن آگاهی حاصل کرده و به آن محدود شده اید. از همین سبب، به شکل متداوم این مقرره حفظ حریم خصوصی را مرور کرده تا اطمینان حاصل کنید که شما موارد جاری مقرره  حفظ حریم خصوصی را تا همان روز می دانید.  
 

 • کوکیز:

کوکیز یک سلسه معلوماتی هست که آن را برای ذخیره صفحه انترنتی به "هارد-درایف" شما منتقل می کند و بعضی اوقات اطلاعات را در مورد شما دنبال می کند. اکثر انترنت های  خودبخود کوکیز را می پذیرند، اما اگر شما ترجیح می دهید، شما می توانید که "بروزر" (Refresh) خود را تغیر بدهید تا از پذیرش آن جلوگیری کنید. هرچند، اگر شما چنین کنید، قادر نخواهید بود که از یک صفحه انترنتی منفعت کامل ببرید. کوکیز در "سرور" یکه آنها را ساخته، مشخص هستند و توسط سرور های دیگر قابل دسترس نمی باشد، این به این معناست که آنها نمی توانند برای  پیگیری حرکات شما در حوالی صفحه انترنتی استفاده شوند. با وجودی که آن ها کمپیوتر یک کاربر را مشخص نمی کنند، کوکیز شخصاً معلومات استفاده کننده، رمز و کارت اعتباری (کردیت کارت) را که در کوکیز ذخیره نشده اند، مشخص نمی کند.
ما از کوکیز برای هدف های ذیل استفاده خواهیم کرد:
•    برای شاناسایی کردن این که شما کی هستید و برای دسترسی پیدا کردن به اَکانت اطلاعات تان.
•    برای تخمین زدن اندازه و ملاک های مخاطبین.
•    برای کنترول کردن این که چند مراتبه بازدیدن کنندگان حین آدرس را می بینند، و-
•    برای دنبال کردن کارایی، بهبود و تجدید کردن سایت ما.
 

 • امنیت

به سبب ماهیت انترنت، ما نمی توانیم که نگه داری اطلاعات شخصی شما را تضمین کنیم و نمی توانیم که مسئول پی آمد هایی که نقض امنیت در هنگام استفاده سایت منتج می شود، باشیم. ما در امنیت خود مطمئن هستیم و این همیشه یک اولیت ماست که مراقبت کنیم تا به هیچ مشکلی بر نخوریم.
مقرره  حفظ حریم خصوصی برای آخرین بار در 2 مارچ سال 2010 تجدید شد.