مادر

۱۴ جوزا ۱۳۹۷ | از شنبه الی پنجشنبه ساعت 6:30 شام

زینب یک عکاس است اما وی به عوض یک معلم برای یک روز در یک مکتب تدریس میکند. در هنگام تدریس زینب متوجه حرکات عجیب یک شاگرد میشود

فصل چهارم قیام

۲۳ ثور ۱۳۹۷ | شنبه الی پنجشنبه شنبه ساعت 8 شب

فصل چهارم سریال تاریخی و رومانتیک "قیام" به زودی از طلوع نشر میگرد

خط سوم

۱۹ ثور ۱۳۹۷ | پایان یافت

سریال خط سوم، سریال افغانی که از تلویزیون طلوع نشر می شود. داستانی جوانانی با فرهنگ های مختلف و از اقوام گونه گو که جهان بینی ها و سلیقه های شخصی شانرا تصمیم می گیرند، آنان در گیر تضاد ها و چالش های جدیی هستند که نظم زندگی شان را برهم زده است.

برنامه های رمضانی

۱۷ ثور ۱۳۹۷ | به پایان رسید

تلویزیون طلوع به مناسب ماه مبارک رمضان برنامه های ویژۀ رمضان را به نشر میرساند.

Pages