رو در رو

۱ سرطان ۱۳۹۶ | آغاز برنامه روز اول عید

برنامه رو در رو یکی از برنامه های تلویزونی مشهور امریکایی در روز اول عید سعید فطر از تلویزون طلوع آغاز میشود.

فصل سوم قیام

۲ جوزا ۱۳۹۶ | به پایان رسید

فصل سوم سریال تاریخی و رومانتیک "قیام" به زودی از طلوع نشر میگردد.

چنار

۱۷ حمل ۱۳۹۶ | شنبه الی پنجشنبه ساعت 6:30 شام

سریال ترکی "چنار" به زودی از طلوع به نشر میرسد

دختر نقاب دار

۹ حمل ۱۳۹۶ | پنجشنبه و جمعه ساعت 4:30 عصر

سریال "دختر نقاب دار" حالا با فصل سوم و قسمت های جدید از تلویزیون طلوع

Pages