مدهوبالا

به پایان رسید

ستاره افغان

پایان یافت

شهر ورزش

جمعه ها ساعت 9 قبل از ظهر

چنار

به پایان رسید

فصل سوم قیام

به پایان رسید

بامداد خوش

شنبه تا پنج شنبه - ساعت 7 صبح

باغچه سِم سِم

به پایان رسید

لیگ برتر افغانستان روشن ۱۳۹۵

فصل پنجم

ساز

شنبه تا پنج شنبه - ساعت 10:30 بعد از ظهر

دختر نقاب دار

پنجشنبه و جمعه ساعت 4:30 عصر

Pages