رو در رو

برنامه رو در رو یکی از برنامه های تلویزونی مشهور امریکایی در روز اول عید سعید فطر از تلویزون طلوع آغاز میشود.

 در این برنامه دو فامیل برای نام گرفتن جوابات به سوالات که قبلا نظرسنجی شده با هم برای برنده شدن پول الی 500000 افغانی رقابت میکنند. این برنامه تعدادی از سازوکارهای منطقه ای را در بیش از 50 بازار بین المللی خارج از امریکا ایجاد کرده است

 

مشخصات برنامه

بخش: 
تفریحی
روز: 
شنبه الی پنجشنبه
ساعت: 
۷:۳۰ شب