رمضانی

فصل اول - قسمت دهم

رمضانی

فصل اول - قسمت نهم

رمضانی

فصل اول - قسمت هشتم

رمضانی

فصل اول - قسمت هفتم

رمضانی

فصل اول - قسمت ششم

رمضانی

فصل اول - قسمت پنجم

رمضانی

فصل اول - قسمت چهارم

رمضانی

فصل اول - قسمت سوم

رمضانی

فصل اول - قسمت دوم

رمضانی

فصل اول - قسمت اول

Ramazani

فصل اول - قسمت دهم

Ramazani

فصل اول - قسمت نهم

Ramazani

رمضانی - فصل اول - قسمت هشتم

Ramazani

فصل اول - قسمت هفتم

Ramazani

فصل اول - قسمت ششم

Ramazani

فصل اول - قسمت پنجم

Ramazani

فصل اول - قسمت چهارم

Ramazani

فصل اول - قسمت سوم

Ramazani

فصل اول - قسمت دوم

Ramazani

فصل اول - قسمت اول
RSS Feed for website | تلوزیون طلوع

رمضانی

رمضانی یکی از رسم و رواج قدیم کابل میباشد و در این برنامه رسم رمضانی به تصویر کشیده میشود.  یک گروپی از میزبانان برنامه و هنرمندان پشت خانه های مردم میروند و با رقص و پایکوبی رمضانی میخواهند. این برنامه برای نگهداری از رسم رمضانی در ماه مبارک رمضان ترتیب و تهیه شده است.

فارسی

Ramazani

This program features Ramazani which is a long-honored tradition in Kabul. There is a group consisted of hosts and performers who come by Kabul citizens’ homes and ask them for Ramazani through music and singing. The program is designed to keep a long-lasting tradition alive in holy month of Ramadan.

English

قصۀ ما

فارسی

قصۀ ما

فلییز دختر جوانی که بعد از مرگ مادرش مجبور میشود تا از خواهران و برادران خود مواظبت کند و فکری پدر آنها یک شخص شرابی است که همیشه باعث مشکلات فامیل شده و میشود. با وجودیکه تمام تلاش آنها برای زنده ماندن در یک محل فقیر نشین در استانبول است این شش برادر و خواهر همواره تلاش میکنند تا یکدیگر خود را خوش نگهدارند. فلییز به این عقیده مبیاشد که هیچ جایی در قلب وی برای عشق وجود ندارد تا هنگامیکه وی با باریس آشنا میشود. باریس هر کاری برای فامیل فلییز انجام میدهید تا در قلب فلییز جایی پیدا کند. 

Our Story

English

Our Story

Filiz is a young girl who has been forced to take care of her five younger siblings since her mother left them. Her father Fikri is an alcoholic man who causes different problems for the family now and again. Despite the fact that they are struggling to survive in a very poor neighborhood of Istanbul, the six siblings try to keep each other happy. Filiz believes that there is no place for love in her life until she meets Barış, a young man who does anything for Filiz and her family, just to win Filiz's heart.

مادر

فارسی

مادر

زینب یک عکاس است اما وی به عوض یک معلم برای یک روز در یک مکتب تدریس میکند. در هنگام تدریس زینب متوجه حرکات عجیب یک شاگرد میشود

Pages