دبستان بو علی

دبستان بو علی برنامه معلوماتی طبی بوده که هر هفته به روز های جمعه ساعت 06:30 شام از طلوع به نشر میرسد. هر هفته این برنامه در برگیرنده راپور ویژه در مورد قضایای متفاوت طبی و مهمان ویژه میباشد که در مورد یک موضوع مشخص طبی صحبت میکند.

بخش استدیوی صدای آشنای امریکا میزبان یک داکتر متخصص میباشد که در مورد موضوع مشخص طبی صحبت میکند و به سوالات مردم پاسخ میدهد.

 

مشخصات برنامه

بخش: 
گفتگو
روز: 
جمعه ها
ساعت: 
06:30 شام