فرهنگ و تمدن اسلام

فرهنگ و تمدن اسلام برنامه اسلامی بوده که هر هفته به روز های جمعه ساعت 12:30 به نشر میرسد. در این برنامه هر هفته میزبان یک مهمان میباشیم و در مورد فرهنگ و اصول اسلامی صحبت میکنیم.

مشخصات برنامه

بخش: 
گفتگو
روز: 
جمعه ها
ساعت: 
4:00